४/०७/२०१६

तू... फक्त तू...शांत शांत दिसणारी,
अन खूप गोड हसणारी...

कधी कधी अबोल,
तर कधी कधी खूप बोलणारी...


कसल्यातरी विचारात,
नेहमीच गुंग असणारी...

अन कोणाला ही,
फक्त एक नझर पाहताच
त्याला हि भुरळ पाडणारी...

तू...

कोणावरही न चिडणारी,
अन सर्वाना समजून घेणारी...

स्वतःच दुखःनेहमीच लपवणारी,

अन त्या चंद्राला हि फक्त,
एकटक पाहत बसणारी…

तू...

सार्यांच्याच नकळत,
त्या चंद्राला हि वेड लावणारी..

घार्या डोळ्यात तुझ्या,
त्या चंद्राला हि कैद करणारी...

चंद्राला हि तुझ्यात,
त्याचीच चांदणी दिसणारी...

अन तुझ्या इतकी सुंदर,
त्याचीही चांदणी असावी..

अस त्या चंद्राला,
नेहमीच वाटायला लावणारी..

तू...

फक्त तू...

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search