Recent Posts

तडका - दुष्काळ

४/१८/२०१६

दुष्काळ

माणसं तडफडत असताना
मदतीला कुणी सरकत नाहीत
पाण्याचं राजकारण करण्यालाही
हल्ली लोक टरकत नाहीत

मना-मनातुन वाहणारा
माणूसकीचा झरा आटला आहे
पाण्याच्या दुष्काळासह
भावनांचा दुष्काळ दाटला आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३