५/१९/२०१६

जीवनात नाती तशी अनेकच असतात,


जीवनात नाती तशी अनेकच असतात,
काही नाती असतात, न
जोडता सुद्धा टिकणारी,
तर काही जोडून सुद्धा तुटणारी जीवनात
नाती तशी अनेकच असतात
म्हणुनच म्हणतात ना " हे जीवन एक रहस्य
आहे, तिथे सर्व काही लपवावं लागतं
मनात कितीही दुःख असले,
तरीजगा समोर हसावं लागतं....

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search