५/२१/२०१६

खोटा झाला मानुस..


विट आला प़ंपंचाचा ।
सगळी सोडली नाती ।।
ढोंगच ढोंग भरले आहे ।
उरली कोरडी नाती ।
कोन कुनाचा नसतो ।
जो तो पैशाचा चैनीचा असतो ।।
पैश्या मध्ये तोलू पाहतो ।
तो माणुस खरा नसतो ।।
खोटे खोटे हसतो क्षणो-क्षणी ।
मनी नसतो प़ेमाचा ओलावा ।।
कधी तुला पाडून मी ।
पाहील हा देखावा ।।
ढोंगच ढोंग भरले आहे ।
दुनिया झाली देखावा ।।
श्रिंमंताना भिक घालतो ।
गरीबानां लाथ रे ।।
पाकीट टेबला खाली ।
त्याची होते सोने-चांदी रे ।।
सत्याचा नाही कैवारी ।
नाही राहीली दिलगीरी ।।
खोटा झाला माणुस ।
खोटी झाली दुनीया रे ।।
स्वार्था साठी सर्व नवस ।
स्वार्था साठी दान -धर्म रे।।
निस्वार्थीपने कधी जगनार माणसा तु रे।।

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search