दोन शब्दात बोललीस तु
सार काही संपल 
कसे समजावू तुझ्या त्या शब्दाने 
जगच माझे लुटल
रचत बसलो स्वप्न 
स्वताला फसवत फसवत 
कसे समजावू मनाला 
स्वप्न आता ते तुटल 
दोन शब्दात बोललीस तु 
सार काही संपल 
टव टवित प्रीत फुल माझे 
क्षनामध्ये आचानक सुकल 
जगविल होत ज्याला मी 
आयुष्याची किंमत मोजुन 
त्यानेच सांगितले आज 
आसतित्व माझे मिटल
दोन शब्दात बोललीस तु
सार काही संपल 
नाही दोष तुला देणार 
तुझे तर सारेच मी मानल 
तुझा प्रत्येक आश्रू पुसन्यासाठी
रक्त ही माझे सांडल 
कसे सांगू हे बोलण्या पेक्ष्या
तु प्राणच का नाही घेतल ?
दोन शब्दात बोललीस तु
सार काही संपल 
कसे समजावू तुझ्या त्या शब्दाने 
जगच माझे लुटल
Blogger द्वारा समर्थित.