५/११/२०१६

बाजारविद्येचा बाजार खेळाचा बाजार
धनाचा जोजार जिथे तिथे
पाखंडी अपार जागोजाग
देवाचा बाजार दुव्याचा बाजार
लग्नाचा बाजार वस्तु वधूवर
औषधी बाजार दुःख डोहावर कंपन्यांनी थोर रचियेला
चाले उपचार वसुलीला
माल प्रतवार मांडलेला डॉक्टरी बाजार ज्ञान पैशावर
सत्तेचा बाजार काळ्या धनावर
शक्तीचा बाजार संघ मजदूर भोळा कामगार प्यादे फक्त
विक्रांत प्रभाकर
मता मतावर लक्ष्मी वास मायेचाच जोर चाले जगावर उगा तोंडावर तत्व बित्व
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search