६/०७/२०१६

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा..


जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
रेवा वरदा, कृष्ण कोयना, भद्रा गोदावरी
भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा
एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी जय जय महाराष्ट्र माझा ...
अस्मानाच्या सुलतानीला जवाब देती जीभा
भीती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणार्‍या नभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा
पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीवघेणी
दरीदरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी
दिल्लीचेही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा...
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढ़ळाच्या घामाने भिजला
देशगौरवासाठी झिजला..

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search