६/०८/२०१६

नाती टिकवा आणि आयुष्याचा आनंद घ्या"


"मैत्रीची एक सोपी व्याख्या आहे.
रोज आठवण यावी असं काही नाही. रोज भेट व्हावी असं काही नाही. एवढंच कशाला रोज बोलणं व्हावं असंही काही नाही.
पण मी तुला विसरणार नाही ही झाली खात्री आणि तुला याची जाणीव असणं ही झाली मैत्री.
शेवटी काय हो भेटी नाही झाल्या तरी गाठी बसणं महत्वाचं. ज्यांनी हे जाणलं त्यांनी माणसातलं माणूसपण जाणलं. 
नाती टिकवा आणि आयुष्याचा आनंद घ्या"

- पु.लं.

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search