वर्गणी बाबत

सर्वांच्या सहकार्याने
ऊत्सव पडतात पार
म्हणूनच तर आहेत
हे वर्गणीचे प्रकार

घेणारांसह देणारांनाही
ऊत्साहाचं हूरूप असावं
मात्र वर्गणीच्या व्यवहारास
खंडणीचं स्वरूप नसावं

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

टिप्पणी पोस्ट करा

Blogger द्वारा समर्थित.