१०/१३/२०१६

माझ्या आवेगाचा सुनामी पेलवणार नाही तुला..!!


बंधनातून सुटण्याचा तर
अट्टाहास चाललाय माझा,
आणि तू पुन्हा बंधनातच
अडकवू पाहत आहेस,
मी एकटाच चाललोय
फरफटत आयुष्यात
जाऊ दे ना,
तू कशाला सोबत वाहत आहेस ?

मुक्ती, बंधनं अशा जड शब्दांचे
बंध फुटतील माझ्या वेदनांनी

जाईन मी वाहत
नदीच्या इशार्यावर
तू मात्र येऊ नकोस प्रवाहात,
थांब निरंतर तिथेच किनाऱ्यावर

माझ्या आवेगाचा सुनामी
पेलवणार नाही तुला..!!

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search