११/१८/२०१६

कमालीच्या गंभीर परिस्थितीतही पुलंचा विनोद कायम जागृत असे. त्याचंच हे उत्तम उदाहरण :एकदा पु.लं. गोव्याहून पुण्याला मोटारनं येत होते. त्यांच्यासोबत वसंतराव देशपांडे आणि सुनीताबाई होत्या. वाटेतल्या एका आडवळणावर एक महाकाय गवा त्यांच्या गाडीसमोर आडवा आला. गवा हा महाशक्तिशाली आणि आक्रमक प्राणी! त्यानं धडक दिली तर जिथे ट्रकही आडवा होईल, तिथे पु.लं.ची फियाट गाडी काहीच नव्हती.

खुनशी नजरेनं बिथरलेला तो गवा केव्हाही गाडीला धडक मारील, असा बाका प्रसंग उद्भवला होता. एका अर्थानं समोर प्राणसंकटच उभं ठाकलेलं.

प्राणभयानं घाबरून गेलेले वसंतराव देशपांडे पु.लं.ना हळूच म्हणाले, "भाई, ही इज चार्जिंग!"

वसंतरावांच्या तोंडचे हे इंग्रजी उद्गार ऐकून तसल्या जीवघेण्या प्रसंगातही पु.लं. म्हणाले, "सुनीताबाई, आलं का लक्षात ? त्या गव्याला कळू नये, म्हणून वसंतराव इंग्रजी बोलताहेत!"

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search