१२/१०/२०१६

आपली बायको आपली परी असते ..


लग्ना नंतर तो, बायकोचा नवरा असतो 
काही दिवसा नंतर तो, बायकोचा भवरा असतो 
.
बायकोच प्रेम मिळवताना 
त्याची पिळवणूक फार होते 
तिच्या प्रेमापोटी काम करताना 
त्याची छळवणूक फार होते 
.
कधी कधी ..
आँफिस मधून घरी येताना 
ते गजरे आणावे लागतात
अन
रोज तिचे ते रट्याळ 
नखरे पहावे लागतात 
.
काय मिळल ते खायला, 
ते गप खावं लागतं
खाताना हसरया चेहरयाने 
तिच्याकड पहाव लागतं 
.
तिच्या रूसव्याच फुगव्याच कारण 
कधी कधी कळत नसते
अन तिच्या शिवाय आपल्या 
आयुष्याच पान माञ वळत नसते
.
बायको अन आईच्या भांडणात 
मरण मुलाचेच होत असते
तेव्हा त्याच्या मनाला समजणारे 
तिरसे तिथे कोणी नसते 
.
मी सांगतो कि हो 
.
नवरा म्हणजे नवरा असतो 
आई ने जपलेला 
अन 
बायको ने फिरवलेला 
तो भवरा असतो 
.
टिव्ही वरचे ते डेली सोप 
बळजबरी ने पहावे लागते
त्या डेलीसोप मुळे, 
बातम्या तर सोडाच 
पण सालं क्रिकेटलाही मुकावे लागते 
.
बाहेर कितीही सुंदरी पाहील्या तरी 
आपल्या घरी माञ आपली सुंदरी असते 
बरी का होईना 
पण 
आपली बायको ही आपली परी असते 
.

चेतन ठाकरे

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search