१/३१/२०१७

सांग सांग भोलानाथ बायको सूधरेल काय ?सांग सांग भोलानाथ बायको सूधरेल काय ?
सांग सांग भोलानाथ बायको सूधरेल काय ?

रोजच्या तिचा कटकटी तून सुट्टी मिळेल काय ?
सांग सांग भोलानाथ बायको सूधरेल काय ?


भोलानाथ दुपारी बायको झोपेल काय ?
हळूच टीव्ही बघताना आवाज होईल काय ?
भोलानाथ … भोलानाथ ?

सांग सांग भोलानाथ बायको सूधरेल काय ?

भोलानाथ भोलानाथ खरं संग एकदा …
महिन्यातून माहेरी ती जाईल का रे तीनदा ?
भोलानाथ … भोलानाथ ?

सांग सांग भोलानाथ बायको सूधरेल काय ?

भोलानाथ उद्या जायचे आहे शॉपिंग ला तिच्याबरोबर
पोटात माझ्या कळ येउन दुखेल का रे ढोपर
भोलानाथ … भोलानाथ ?

सांग सांग भोलानाथ बायको सूधरेल काय ?

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search