२/०९/२०१७

एक romantic संवादनेहमी प्रमाणे रात्री १० ला तिचा msg आला ...

ती : हेल्लो , जेवलास का ?

मी : हो आणि तू ?

ती: मी पण आत्ताच ... आज कंटाळा आलाय रे खूप 

मी : का ग ? काय झाल ?

ती : माहित नाही , काही तरी वेगळ बोलूया आज 

मी : वेगळ ...काही तरी खास ??

ती : हो...काही तरी खास 

आम्ही दोघ अस रोज गप्पा मारायचो रात्री , खूप गप्पा ह्यायच्या , कश्यावरही बोलायचो त्या दिवशी ती बोलली काही तरी वेगळ बोलूया आणि मी सहजच तिच्या ललग्नाबद्दल विचारलं 

मी : तुझ लग्न कधी होईल ?

ती : ३-४ वर्षात , का रे तूला घाई लागलीय का लग्नाची माझ्या ?

मी : हो! तू कर लग्न आणि सांग मला लग्ना नंतरची मज्जा 

ती : हट , अस कोणी सांगत का?? 

मी : सांगू नाही शकत , imagine तर करू शकतो ना ?

ती : मला नाही जमत अस काही imagine करायला ..तूच सांग तुला काय वाटतंय ते 

मी : हो का .... मी शिकवतो मग तुला ...समज तुझ लग्न झालाय ...लग्ना नंतरचा दुसरा दिवस आहे 

ती : मग पहिला दिवस ?

मी : पहिल्या दिवशी पाहुणे वेगेरे असतात ना 

ती : हाहाहा ... बरोबर ... २ रा दिवस पुढे 

मी : लग्नानंतर च्या दुसऱ्या दिवशी लवकर उठून , मस्त अंघोळ वेगेरे करून , तुझ्या आवडत्या रंगाची साडी नेसून , आपल्या  पती साठी चहा घेऊन जात आहेस 

ती : हिरवा रंग ... साडीचा .. मला खूप आवडतो 

मी : हिरव्या रंगात ... नुकतीच अंघोळ केलेली ... ओले केस ....आणि बेडरूम मध्ये चाललीस चहा घेऊन 

ती : wow मस्त .. पुढे बोलत राहा 

मी : बेडरूम मध्ये  येतेस ... तुझे पतीदेव झोपलेले असतात .... समोरच्या टेबलावर चहा ठेवतेस आणि त्याला उठावण्यासाठी हाक करतेस 

ती : मी नावानेच हाक मरेन माझ्या hubby ला 

मी : हो काहीही बोल  ...तुझाच आहे तो .....

ती : हेहे हा ... पुढे सांग 

मी : हाक मारून पण ते उठत नाहीत ... मग तुझ लक्ष कपाटाच्या आरश्याकडे जात ....त्यात तुझ सुंदर आणि मोहक रूप जणू काही तुलाच पाहत असत.तू आरश्यात स्वतःला नेहाळत असतेस...

ती : कस सुचत रे तुला ? मला तर वाचूनच छान वाटायला लागलाय , अस वाटतंय खरच लग्न झालाय माझ ...बोल तू मी वाचतेय 

मी : हिरवा बांगड्यांचा चुडा , ओले मोकळे केस , हिरव्या रंगाची सुंदर साडी , गळ्यात मंगलसूत्र , कपाळावरच नुकतच लावलेलं कुंकू अस सर्व पाहण्यात तू स्वतामधेच  हरवून जातेस....

ती : किती मस्त रे .... 

मी : तू स्वतःमध्ये गुंतलेली असतेस ....आणि तेवड्यात तुझा hubby अचानक येतो आणि मागून मिठी मारतो तुला , त्या एक हाथ तुझ्या पोटावरून घरंगळत बेंबी च्या दिशेने जातो आणि दुसऱ्या हाताने तुझा एक हाथ घट्ट पकडून ठेवतो 

ती : अंगावर काटा आला माझ्या ... खूप romantic वाटतंय आता ......

मी : मग पुढे .....

ती : बस .. नको अजून पुढे नाही तर ... माझाच control जाईल ....खूप छान लिहतोस तू ......

मी : कस वाटतंय ?

ती : खूप छान .... तूने एकदम romantic करून टाकलस मला ... पण पुढे नको सांगूस काय झाल ... ते मनातच ठेव 

मी : का ? ऐकायची इच्छा नाही ?

ती : तस नाही ...पण ....समज ना तू आता ...आपण  friend आहोत ....

मी : हाहा हो रे कल्ल .... जा आता झोप रात्र झालीय खूप.....

ती : नको बोल तू दुसर काही ... 

मी : जा झोप .....मस्त romantic स्वप्न बघ...चांगल्या feelings घेऊन झोप 

ती : हो ठीक आहे ... झोपते चल ... bye gn .. thanks 

मी : bye bye good night 

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search