६/२९/२०१७

दिनविशेष २९ जूनजन्म

१८७१ - श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर, मराठी नाटककार, विनोदकार, व वाङ्मय समीक्षक.
१९३४ - कमलाकर सारंग, मराठी अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता.

मृत्यू

२००० - कॅप्टन वासुदेव श्रीपाद बेलवलकर, मराठी ऐतिहासीक कादंबरीकार.


संदर्भ:mr.wilkipedia.com
लेखक :anonymous

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search