६/०२/२०१७

तडका - रंग बदलु

तडका

रंग बदलु

आज वेगळे अन् ऊद्या वेगळे
परवा देखील वेगळे असतात
मलिदा मिळताच बदलणारे
हे रंग बदलु बगळे असतात

जोवर खायला मिळत नाही
तोवर विरोध करून राहतात
एकदा खायला भेटलं की मग
विरोधकांतच मिळुन जातात

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

टिप्पणी पोस्ट करा

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search