६/१९/२०१७

एक क्षण तुझ्या माझ्या प्रेमाचा .......

आयुष्यात सगळे क्षण आठवणीत 
राहतात अस नाही पण काही 
विसरता पण येत नाहीत 
त्यातलाच एक क्षण 
तुझ्या माझ्या प्रेमाचा 
आपल्या स्वप्नांचा …………
एक स्वप्न …… 
चांदण्याच्या गावी राहण्याचं 
जादूच्या नगरीतील परी राजकुमाराच 
दारात बांधलेल्या इंद्रधनुच... 
न प्राजक्ताच्या सड्याच .... 
स्वप्न तुझं न माझं ………………… 
कधीही न संपणाऱ्या प्रेमाचं …………… 
प्रत्येकाच्या आयुष्यात असंच 
एक स्वप्न असतं 
जे तुमच्याही आयुष्यात असेल ........... 
स्वप्न तुमचं न तिचं……. 
- राधा 

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search