ते आमचं बालपण म्हणजे 

दबंगगिरी...  आयटमच्या बापासमोर आम्ही 

तिचा हात धरी...  


आणी आमचं तारुण्य म्हणजे 
नुसती लापटगिरी...  

आता आम्ही नुसतं बघितलं तरी 
तिचा बाप आमचं कानफड लाल करी....

Blogger द्वारा समर्थित.