७/०९/२०१७

मला फक्त तुझ्यासोबत...मला फक्त तुझ्यासोबत

हसायचे आहेतुझ्या खांद्यावर डोकेठेवून

रडायचे आहे

मन मोकळे करून ,
तुझ्या गप्पांमध्ये हरवायचे आहे

हरवून स्वतःला शोधायचे आहे

मला काहीच नको
फक्त तुझी सावली बनून
जगायचे आहे

नशिबाच्या या खेळात तुला
नेहमीच जिंकायचे आहे....


Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search