७/०३/२०१७

दिनविशेष 3 जुलै





जुलै ३: बेलारूसचा स्वातंत्र्यदिवस


१६०८ - क्वेबेक सिटीची (चित्रात ध्वज) स्थापना
१८५२ - महात्मा फुले यांनी अस्पृश्यांसाठी पहिली शाळा सुरू केली.

जन्म:

१९०९ - भाऊसाहेब तारकुडे, भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक, कायदेतज्ञ.
१७१७ - जोसेफ लॅसोन, फ्रेंच रसायनशास्त्रज्ञ.

मृत्यू:

१३५० - संत नामदेव, पंढरपूर येथे समाधिस्थ.

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search