९/०१/२०१७

मीच आईकडे राहतोय...


परवा एक मित्र भेटला.. खूप


दिवसांनी.

घट्ट मिठी, हातात हात, खूप
आठवणी.. खूप गप्पा.. मी सहजच
विचारलं -
"आई कशी आहे रे?" क्षणांत डोळे भरले
त्याचे... आणि म्हणाला -
"आई माझ्याकडे नसते रे हल्ली..
गेली दोन वर्ष
वृद्धाश्रमातच आहे... आजच
वाढदिवसाला भेटून
आलो तिला." त्यानं
मला विचारलं -
"तुझी आई तुझ्याकडेच असते ना?"
मी म्हणालो-
"देवाची कृपा आहे.
मला आईपेक्षा मोठं नाही केलं
त्याने.
आई माझ्याकडे नसते... मीच आईकडे
राहतोय...
....जन्मापासून"

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search