१०/०२/२०१७

तडका - प्रचार

प्रचार

कधी ऊघड ऊघड
कधी मात्र गुपित
हा प्रचार केला जातो
एकेक मत मापीत

एकेक मत मिळुन
फायदा ठरला जातो
म्हणूनच हा प्रचार
डोक्यात हेरला जातो

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

टिप्पणी पोस्ट करा

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search