Recent Posts

तडका - मैत्री एक सोंग

१०/१४/२०१७

मैत्री एक सोंग

एक-मेकांवर टिका करण्या
जरा देखील कमी नाही
कोण ग्वाही देईल सांगा
की यांच्यात खुमखुमी नाही

यांनी कितीही मैत्री सांगु द्या
आता विश्वासच बसत काही
हे म्हणायला मित्र असले तरी
मैत्रीचा लव-लेश दिसत नाही

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३