१०/३०/२०१७

बायकोलाच कटरीना समज ना ...!!

समज  तुला    करिष्माला   फोन   करावा  वाटलं

तर   बायकोलाच   करिष्मा   समज   ना ...!!

समज  तुला  प्रितीला   भेटाव  वाटलं
तर  बायकोलाच   प्रिती   समज  ना ...!!

समज  तुला  राणीसोबत  खंडाळ्याला  जाऊ  वाटलं
तर   बायकोलाच  राणी  समज  ना ...!!

समज  तुला  ऐश्वर्याचा  देवदास  व्हावं  वाटलं
तर   बायकोलाच  ऐश्वर्या  समज  ना ...!!

समज  तुला   डिंपलचा   किंग   व्हावं  वाटलं
तर   बायकोलाच   डिंपल  समज  ना ...!!

समज  तुला   सोनाक्षीसोबत    मटकी   फोङू  वाटलं
तर   बायकोलाच   सोनाक्षी   समज  ना ...!!

समज   तुला   दीपीकासोबत  रंग   खेळू  वाटलं
तर   बायकोलाच   दीपीका   समज  ना ...!!

समज   तुला   कटरीनासोबत  कमली कमली   म्हणू   वाटलं
तर   बायकोलाच   कटरीना   समज  ना ...!!


Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search