१०/२७/२०१७

माझी स्वप्नपरीमाझ्या स्वप्नाची सुदंर परी,
उतर जीवनी माझ्या कधीतरी...
कुठे उडून चालली दुर तु,
जीव वेडा होई तुझ्यापरी...

आता मज कळेनासे झाले,
छेडू लागलो नवे प्रेम रंग...
मनी नव्याने जाणु लागले,
तुझ्या प्रितीचा ओला गंध...

तुझे गोजिरी रुप पाहून,
मनाची कळी उमलून गेली...
मृग नयनाची तीर तुझी,
अंतरास माझ्या छेडूनी गेली...

कधी खट्याळ हसताना तु,
गालावर सुदंर खळी पडायची....
अन् पडलेल्या त्या खळीमुळे,
तु अजुन जरा शोभून दिसायची...

तुझ्या भुवया मधला चंद्रकोर,
मनास माझ्या खुप आवडायचा...
जणु तो चंद्राचा चकोर पण,
वाटे तुझाच प्रेमवेडा असायचा....

कधी येशील जीवनात माझ्या वेडी....
मी वाट पाहतोय.
संदर्भ: facebook share
लेखक :स्वप्नील चटगे
Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search