११/२९/२०१७

श्री ज्ञानेश्वरी आता ऐका बोलती पुस्तके वर
शा.श.१२१२, अर्थात इ.स.१२९०, साली प्रवरातीरी असणाऱ्या नेवासे या गावातील मंदिरात एक खांबाला टेकून भगवद्गीतेवर ज्ञानेश्वरांनी जे भाष्य केले त्यालाच ज्ञानेश्वरी किंवा भावार्थदीपिका म्हटले जाते.

आता ऐका बोलती पुस्तके वर
Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search