११/०५/२०१७

असं प्रेम करावं.


थोडं सांगावं थोडं लपवावं, असं प्रेम कराव
कुठे भेटायला बोलवावं, पण आपण मात्र उशिरा जावं..
मग आपणच जाऊन Sorry म्हणावं, असं प्रेम कराव
वर वर तिच्या भोळसट पनाची, खूप
चेष्टा करावी,
पण
तरीही ती तुम्हाला किती आवडते,
हे जरूर सांगावं, असं प्रेम कराव
प्रेम ही एक सुंदर भावना, हे ज़रूर जाणावं,
पुन्हा त्या बरोबर येणार्या वेदनांना ही सामोरं
जावं..
असं प्रेम करावं..

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search