११/२८/२०१७

एकत्र मुंबई तयार होण्यापूर्वी असलेली हि मुंबईची ७ बेटे१. माहीम
२. वरळी
३. परळ
४. माझगाव
५. मुंबई
६. लहान कुलाबा (ओल्ड वूमन्स आयलंड)
७. मोठा कुलाबा

१८४५ साली ईस्ट इंडिया कंपनीने लँड रेकलमेशन प्रोजेक्ट हाती घेऊन हि बेटे एकमेकांना जोडली

https://www.facebook.com/Amhichtevede/photos/a.350654668283591.102005.349954338353624/1920765651272477/?type=3&theater

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search