११/०३/२०१७

शाळा आमची छान होती,


शाळा आमची छान होती,
शेवटच्या बाकावर वर आमची टीम होती ….. 
जन-गण-मन ला कधी कधी शाळे बाहेर सुद्धा उभेरहायचो … . प्रतिज्ञेच्या वेळी हाताला टेकू 
प्रार्थनेच्या वेळी मात्र….देऊनही ….प्रतिज्ञा म्हणायचो … . सगळ्यांसारखे…नु सतेच ओठ हालवायचो …. . . 
पुस्तक भिजू नये. पावसाळ्यात शाळेत जाताना ,छत्री दप्तरात ठेऊन? मुद्दामच भिजत जायच 
एखाद्या डबक्यात उडी मारून…उगीचचसगळ्म्हणून ….त्याना पिशव्यांमध्ये ठेवायचं …. . शाळेतून येता येता … यांच्या अंगावर पाणी उडवायचं 
गोळा संपवायचा ….प्रत्येक Off -Period ला P.T. साठी….आमचा आरडाओरडा असायचा … शाळेतून घरी येताना शाळेबाहेरचा….तो बर्फाचा . 
>भूगोलात वाहायचे वारे….नैऋत्य…मॉ न्सून>इतिहासात होता शाहिस्तेखान . >नागरिक शास्त्रात पंतप्रधान . >गणित… भुमितीत होतं … . पायथागोरसच प्रमेय… . . का कुठलेतरी … वायव्य…. . 
शाळा म्हटली कि अजूनह आठवतात…. Desk वर Pen ने>हिंदीतली आठवते ती “चिटी कि आत्मकथा” . >English मधल्या Grammar नेच झाली होती आमची व्यथा … . त्या “Pen-fights” . खेळणं …. . Exams मधल्या रिकाम्या जागा भरणं… 
रेफ -निखिल… https://www.facebook.com/MARATHIKAVITA.JOKESआणि जोड्या जुळवणं … पण आता शाळा नाही, मित्र नाही, परीक्षा नाही, परिक्षेच Tension नाही, एकत्र राहण नाही रुसवे फुगवे नाही..... आत्ता उरलीय फक्त . "दुनियादारी" 

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search