१२/१४/२०१७

मैत्री अशी असावी ......


मैत्री अशी असावी ......
जीवनात साथ देणारी
हातात हात घेउन , शब्दान्शिवाय बोलानरी ....
मैत्री अशी असावी ......
जीवाला जीव देणारी ,
फ़ुलातल्या सुगन्धासारख,आयुष्यभर जपनारी......
मैत्री अशी असावी ......
हक्कान् राग्व्नारी ,
चुका ज़ाल्या तरी,मायेन समज़वानारी ........
मैत्री अशी असावी ......
आपल म्हानानारी ,
नजरेतले भाव जानुन,आपल्याला ओलाखानरी ........
मैत्री अशी असावी ......
बरोबर चलानारी,
कशीही वाट असली तरी मागे न फिर्नारी ........
मैत्री अशी असावी ......
वास्तवाच भान देणारी ,
कल्पनेच्या विश्वातही,माझ्यासवे रमनारी ......!!!!!

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search