१२/०८/२०१७

कदाचित कमी करता आल असत..मनातल ऐकु आल असत्.....

तर किती बर झाला असत्...

आयुष्याचा सगळा गणितच

कदाचित सोपा झाला असत्

होणारा सुख
जरा वाढवता आला असत
मिळणार दुख
थोडा कमी करता आला असत्
आपली माणस
आपल्याला ओळखता आली अस
ती
निदान अपेक्ष्याभगाचा दुख
तरी....
कदाचित कमी करता आल असत..
Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search