८/२८/२०१८

आईआई साठी काय लिहू...


आई साठी किती लिहू...

आई साठी पुरतील एवढे 
शब्द नाहीत कोठे...
आई तुझ्यावर लिहिण्याइतपत 
नाही व्यक्तिमत्व माझे मोठे...


जीवन हे शाळा तर 
आई म्हणजे पाटी...
जीवन हे कामच काम
तर आई म्हणजे सुट्टी...


आई तू उन्हामधली सावली...
आई तू थोर माऊली...
आई तू थंडीतली शाल... 
आता यावीत दुःखे खुशाल...


आई म्हणजे मंदिराचा उंच कळस...
आई म्हणजे अंगणातील पवित्र तुळस...


आई म्हणजे भजनात 
गुनगुनावी अशी संतवाणी... 
आई म्हणजे वाळवंटात प्याव 
अस थंडगार पाणी...


आई म्हणजे आरतीत वाजवावी 
अशी लयबद्ध टाळी...
आई म्हणजे वेदनेनंतरची 
सर्वात पहिली आरोळी...

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search