६/१९/२०१९

तडका - नवा अविष्कार

नवा अविष्कार

बघा नवनविन फतव्यांचे
लोक जणू शिकार आहेत
ऊघड -ऊघड मनमानीयुक्त
हे हल्लीचे अविष्कार आहेत

मनमानी सवय मानवांच्या
स्वभावापासुन तुटली नाही
मनमानीयुक्त अविष्कारातुन
ती ऊजळणीही सुटली नाही

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search