९/१२/२०१९

तडका - निष्ठा एक चेष्टा

निष्ठा एक चेष्टा

आयाराम अन् गयारामांची
आता मोठीच ऊसंत आहे,.!
राजकारणात निष्ठा असते
हि कथा केवळ दंत आहे,.?

राजकारणाची दिशा तर
जनतेनेही हेरलेली नाही,.?
अन् निष्ठावंत म्हणायला
EVM हि उरलेली नाही,.?

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search