९/२९/२०१९

तडका - ओळखा कोण,...?

ओळखा कोण,..?

आम्ही तिकडे होतो तेव्हा
लोक होते आमच्या मागे
आम्ही इकडे आलो तरीही
लोक आहेत आमच्या मागे

लोकांना मागे खेचत खेचत
आम्ही जातोहेत भलते पुढे 
तरी लोकांत आम्हीच श्रेष्ठ
आम्ही कोण ते ओळखा गडे,?

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search