१/१५/२०२०

गोरी बायको कश्यासाठी ?

गोरी बायको कश्यासाठी ? 


लोकांनी पाह्ण्यासाठी 

आपल्यावर जळण्यासाठी 

त्यांना जळतांना  पाहून 

आपण खुश होण्यासाठी .

गोरी बायको कश्यासाठी ?
समारंभी मिरवण्यासाठी 
गर्दीत सांभाळण्यासाठी 
सांभाळतांना तिला तसे 
गर्दीत हिरो ठरण्यासाठी 
गोरी बायको कश्यासाठी ?
गोरी पोर होण्यासाठी 
कष्ट त्यांच्या लग्नाचे 
आपोआप टाळण्यासाठी 
गोरी बायको कश्यासाठी ?
कुणा विसरून जाण्यासाठी 
तुझ्याहून सुंदर गोरी ...
असे काही जिरवण्यासाठीWhatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search