साहेबांच्या घरी

रोजच असते दिवाळी..
माहीत नसते त्यांना
काय असते माहागाई ।
खिसा असतो भरून भरून
विचारू नका तो कसा..

साहेबांच्या भोवती असतो रोज
फाईलींचा मोठ-मोठा गठ्ठा।
एका सही साठी
भाव असतो मोठा मोठा..

साहेबांच्या घरी रोजच जातो 
मिठाईचा डबा नवा नवा ।

दारू साठी आहेत त्यांच्यात
सेल्फ वेगळे वेगळे ।
वेगवेगळ्या कामाचे
ब्रॅन्ड वेगवेगळे ...

चिंटू च्या शाळेत
असतो एकदा ओपन डे
टिचर सांगते उद्याला
बाबांना जरूर घेऊन ये ।

सहीसाठी कागद आला जेव्हां पुढे
बांबाचे हात गेले
आपोआप पाठी मागे ।

मिनीटा मागून मिनीटे गेली
टिचर होती खोळाबंलेली
पेनाची गफलत समजून
पर्समध्ये हात घालू लागली 

पर्स मध्ये हात जाताच
बाबा पूढे सरसावले
लगबगीने कागदावरती
सह्या ते करू लागले ।

वाचा मराठी कविता, प्रेम कविता, अग्रलेख , मराठी पाक कला, भटकंती, आणि भरपूर काही फक्त मी मराठी माझी मराठी वर …। marathi prem kavita, marathi kavita, marathi articles, marathi recipes, marathi free movies download, marathi songs free download,marathi film review, marathi sex education,marathi free ebook pdf download, marathi free online audio books, marathi stars wallpaper download free,marathi travel guid for maharashtra, marathi dram online watch free,marathi funny poems, marathi vinodi kavita